Pembalik LN

Pisahkan LN dengan pemisah tanda (*).